"מהמרפסת ראינו את בארי ועלומים בוערים במשך כל החג"

אסתר לחמן | 41, שובה, נשואה + 6 | בעלת "ערוגות טיפוח אורגני" ובית הספר הישראלי לצמחי מרפא